అనధ్యయన కాలము మరియు అధ్యయన ఉత్సవము

Name అనధ్యయన కాలము మరియు
అధ్యయన ఉత్సవము
Language telugu
No. of Pages 30
Author samudrala anantha raman
Description శ్రీవైష్ణవులు అతి ముఖ్యమైన పండుగగా జరుపుకునే ప్రసిద్ధ అధ్యాయ ఉత్సవము యొక్క వివరణతో కూడిన చారిత్రక కథనం.
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu
Book Code TU-06-AKAU-01-D
Kindle Link  
eBook https://1drv.ms/b/s!AiNzc-LF3uwyhV63nRcaHTfJ4iwK
Minimum Donation INR 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *