ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் பால பாடம்

Name ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் பால பாடம்
Language thamizh
No. of Pages 238
Author Geetha Sundar, Bhargavi Vijayaraghavan, Saranayaki Madhusudhanan
Description குழந்தைகளுக்கான சிறப்புப் பதிப்பு – உறங்க வைக்கக் கூறும் கதைகள். குழந்தைகளுக்குப் பாட்டி வடிவத்தில் நமது சம்பிரதாயக் கொள்கைகள், ஆழ்வார்கள் / ஆசார்யர்கள் வரலாறு போன்றவற்றை எடுத்துரைக்கும் எளிய விளக்கம்
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-25-BGTSV-01-D
Kindle Link  
eBook https://1drv.ms/b/s!AoGdjdhgJ8HehGMNyVGtcJ2Ft-o2
Minimum Donation INR 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *