Daily Archives: February 3, 2022

ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಮ್- ಸರಳ ವಿವರಣೆ

Published by:

Name ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಮ್- ಸರಳ ವಿವರಣೆ
Language kannada
No. of Pages 28
Author SrI Srinivasan, Smt. Kumudavalli
Description ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಐದು ತತ್ವಗಳ ಸರಳ ವಿವರಣೆ 
Available Languages English, Thamizh, Kannada
Book Code

K-21-AP-01-D

Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/10-L8WXUYvsXZqHkUIyg9qianNBWgUkkd/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

ತಿರುವಯ್ಮೊೞಿ ನೂಟ್ರಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

Published by:

Name ತಿರುವಯ್ಮೊೞಿ ನೂಟ್ರಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ
Language kannada
No. of Pages 56
Author SrI Sarathy Thothathri, SrI Alavandhar ramanuja dasan
Description ತಿರುವಾಯ್ಮೋಳಿ ನೂಟ್ರುಅಂದಾಧಿ ಪ್ರಭಂದಕ್ಕೆ ಸರಳ ವಿವರಣೆ
Available Languages English, Thamizh, Kannada
Book Code K-33-TVM-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1QZLqT-7BsdnUAXMhgU1ZlsTOmLJk7ihB/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 40

ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯಮ್

Published by:

Name ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯಮ್
Language kannada
No. of Pages 84
Author Smt. Kumudavalli
Description ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯಂನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನಿರೂಪಣೆ, ಚಿತ್ (ಸಂವೇದನಾಶೀಲ), ಅಚಿತ್ (ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಲ್ಲದ) ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ (ಭಗವಾನ್) ಎಂಬ ಮೂರು ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ – ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವಲಾ ಮಾಮುನಿಗಲ್ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Kannada
Book Code K-14-TT-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/13aKiqdd7lBQeIuVxC5caw1oMzZapUMQu/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 50