முமுக்ஷூப்படி – மூலமும் வ்யாக்யானமும்

Name

முமுக்ஷூப்படி – மூலமும் வ்யாக்யானமும்

Language thamizh
No. of Pages 170
Author pillai lokacharya and manavala mamunigal
Description பிள்ளை லோகாசார்யர் அருளிச் செய்த முமுக்ஷூப்படி (மோக்ஷம் அடைய விரும்புபவர்களுக்கான வழி முறைகள்) மணவாள மாமுனிகளின் வ்யாக்யானம்
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-26-MP-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08KTZ8CLS/
eBook https://1drv.ms/b/s!AoGdjdhgJ8HehkLRYBUaKLO7fliP?e=rLYSbG
Minimum Donation INR 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *