ఆళ్వార్తిరునగరి వైభవం

Name పేరు – ఆళ్వార్తిరునగరి వైభవం Language telugu No. of Pages 47 Author రచయిత – శ్రీ T. N కృష్ణన్ Description శ్రీ వైష్ణవులు ఎంతగానో కొనియాడిన ఆళ్వార్తిరునగరి దివ్య దేశ వైభవం Available Languages thamizh,english,hindi,telugu Book Code TU-57-ATV-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1Xy-SFEUs_zFTltmDDL7ZMJ_uu-Sl1X4W/view?usp=sharing Minimum Donation INR 40

యతీంద్ర ప్రవణ ప్రభావము

Name యతీంద్ర ప్రవణ ప్రభావము Language telugu No. of Pages 285 Author ఆంగ్ల మూలము : శ్రీ సారధి తోతాద్రితెలుగు అనువాదము : శ్రీమతి శ్రీదేవి Description Simple English translation of yathIndhra pravaNa prabhAvam which was written by SrI piLLai lOkam jIyar Available Languages English,telugu Book Code TU-55-YPP-01-D  Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/12HoFzheNPHHY7t1MRgo2HoUgOpmcNR73/view?usp=sharing Minimum Donation INR 150

ఆండాళ్ తేనె పలుకులు – సరళ వ్యాఖ్యానము

Name ఆండాళ్ తేనె పలుకులు – సరళ వ్యాఖ్యానము Language telugu No. of Pages 153 Author shrImathi shrIdEvi Description ఆండాళ్ యొక్క తేనె పలుకులు – సరళ వ్యాక్యానము. తిరుప్పావై మరియు నాచ్చియార్ తిరుమొళి పాశురములకు సరళ వివరణ. Available Languages English, Thamizh, Telugu Book Code TU-34-SR-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1LBsjoLTMfQb9u_8TH-I_l_evgQE1zT2f/view?usp=share_link Minimum Donation INR 70

స్తోత్ర రత్నము – సరళ వ్యాఖ్యానం

Name స్తోత్ర రత్నము – సరళ వ్యాఖ్యానం Language telugu No. of Pages Author SrImathi SrIdEvi Description   Available Languages English, Thamizh, Telugu Book Code TU-34-SR-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1eogEsGb3fX0fRKJhxX0DXezaZIOrWkSQ/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

నిత్యానుసంధానము – సరళ వ్యాఖ్యానం

Name నిత్యానుసంధానము – సరళ వ్యాఖ్యానం Language telugu No. of Pages 368 Author rAmAnuja dhAsulu Description సరళ వివరణ – నిత్యం పఠించబడే ముఖ్య పాశురాల సంగ్రహం – తనియన్లు, తిరుప్పల్లాండు, పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి పూచ్చూట్టల్, కాప్పిడల్, నీరాట్టల్, సెన్నియోంగు, తిరుప్పళ్ళియెళుచ్చి, తిరుప్పావై, అమలనాదిపిరాన్, కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు, కోయిల్ తిరువాయ్మొళి, రామానుస నూఱ్ఱందాది, ఉపదేశ రత్నమాల, తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱందాది, స్తోత్ర రత్నం, యతిరాజ వింశతి, శాఱ్ఱుముఱ, ఇయల్ శాఱ్ఱు, వాళి తిరునామాలు Available … Read more

ఉపదేశ రత్న మాల – సరళ వ్యాఖ్యానం

Name ఉపదేశ రత్న మాల – సరళ వ్యాఖ్యానం Language telugu No. of Pages 67 Author SrI vEdha gOpuram lakshmI narasimhAchAryulu Description మణవాళ మాముణులు సంగ్రహించిన తిరువాయ్మొళి ప్పిళ్ళైల సువర్ణ ఉపదేశాల సరళ వివరణ Available Languages English, Thamizh, Telugu, Kannada Book Code TU-27-URM-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1KxYcWN88s2A0VGzC70f60OxwSvHHK-T6/view?usp=sharing Minimum Donation INR 50

శ్రీ వైష్ణవ బాలపాఠము

Name శ్రీ వైష్ణవ బాలపాఠము Language Telugu No. of Pages 185 Author rAmAnuja dhAsulu Description పిల్లల కోసమై ప్రత్యేక సంచిక – భామ్మల కథలు. మన సంప్రదాయం సూత్రాలు, ఆళ్వార్లు/ఆచార్యుల చరిత్రలు మొదలైన వాటి యొక్క సరళ వివరణలు. Available Languages English, Thamizh , Hindi, Telugu, Kannada Book Code TU-25-BGTSV-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1FMf7UtDYfbS3O18z4DewLkG4-eJG3zH-/view?usp=share_link Minimum Donation INR 90

శ్రీ మణవాళ మాముణుల వైభవము

Name శ్రీ మణవాళ మాముణుల వైభవము Language Telugu No. of Pages 35 Author SrI raghu vamSI Description మణవాళ మాముణుల (వరవరముని) జీవిత చరిత్ర, మహిమలు. Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code TU-18-SMMV-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1bon_Htpu0Ireq5dqdrg9pCliXqelkGUY/view?usp=share_link Minimum Donation INR 30

విరోధి పరిహారాలు

Name విరోధి పరిహారాలు Language Telugu No. of Pages 524 Author SrImathi SrIdEvi Description అడ్డంకుల నివారణ – శ్రీ వైష్ణవులు రోజువారీ జీవితంలో ఎదుర్కొనే అడ్డంకులు, వాటి నివారణలపై వాంగి పురత్తు నంబికి శ్రీ రామానుజులు ఇచ్చిన చివరి సూచనలు Available Languages English, Hindi, Telugu Book Code TU-14-TT-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1grpZihpPY7K6I8PcF2EbjL0IitlLuxft/view?usp=share_link Minimum Donation INR 200

తత్వ త్రయం

Name తత్వ త్రయం Language Telugu No. of Pages 67 Author SrI SrInivAs Description పిళ్ళై లోకాచార్యుల తత్త్వ త్రయం గ్రంథ సంక్షేప కథనం. చిత్, అచిత్, ఈశ్వర అనే మూడు తత్వాల వివరణ. మణవాళ మాముణుల వ్యాఖ్యాన సహాయంతో వ్రాయబడింది. Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada Book Code TU-14-TT-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1hQGaT5aZ-vb3TVG4zwVfRhSjjU113EFI/view?usp=sharing Minimum Donation INR 45