பூர்வாசார்யர்கள் அருளிய ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரபந்தங்கள்

Name பூர்வாசார்யர்கள் அருளிய ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரபந்தங்கள் Language thamizh No. of Pages 56 Author ஆளவந்தார், திருக்கச்சி நம்பிகள், எம்பெருமானார், பராசர பட்டர், கூரத்தாழ்வான், முதலியாண்டான், நடாதூர் அம்மாள், மணவாள மாமுனிகள் மற்றும் எறும்பி அப்பா Description இந்த க்ரந்தங்களில், நம் பூர்வாசார்யர்கள் மிக உயர்ந்த கொள்கைகளை எளிய ச்லோகங்கள் மூலமாகவும் உரைநடை மூலமாகவும் வெளியிட்டனர். இவற்றுள், முக்யமான ஒரு சில க்ரந்தங்கள், குறிப்பாக நாம் நித்யாநுஸந்தானத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஸம்ஸ்க்ருத க்ரந்தங்களை இங்கே வழங்குகிறோம். … Read more

samskrutha prabandhams by pUrvAchAryas

Name பூர்வாசார்யர்கள் அருளிய ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரபந்தங்கள் Language English No. of Pages 56 Author ALavandhAr, thirukkachchi nambigaL, emperumAnAr, parASara bhattar, kUraththAzhwAn, mudhaliyANdAn, nadAdhUr ammAL,   maNavALa mAmunigaL, and eRumbi appA  Description In these granthams, they revealed the highest philosophical principles in simple SlOkams or text. Among such granthams, we have selected a few samskrutha granthams, which are … Read more

வார்த்தாமாலை (மூலம்)

Name வார்த்தாமாலை (மூலம்) Language thamizh No. of Pages 182 Author பின்பழகராம் பெருமாள் ஜீயர் Description நம் ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்தில் பின்பழகராம் பெருமாள் ஜீயர் என்னும் மஹனீயர் அருளிய க்ரந்தம் வார்த்தா மாலை. இந்த வார்த்தா மாலை என்கிற க்ரந்தத்தில் நம் ஸத் ஸம்ப்ரதாயத்தின் ஆழமான, முக்யமான கருத்துக்கள் பலவும் அற்புதமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த க்ரந்தத்தை நன்கு கற்றோம் என்றால் நம் ஸம்ப்ரதாயத்தின் முக்யமான கொள்கைகளான ரஹஸ்ய த்ரயம், அர்த்த பஞ்சகம், தத்வ த்ரயம், … Read more

rahasya chathushtayam

Name rahasya chathushtayam Language english No. of Pages 189 Author piLLai lOkAchAryar and azhagiya maNavALap perumAL nAyanAr Description The essence of dhivyaprabandhams were mercifully explained by piLLai lOkAchAryar and azhagiya maNavALap perumAL nAyanAr in their wonderful rahasya granthams. To facilitate convenient and regular recital, we are publishing mumukshuppadi, thathva thrayam, SrIvachana bhUshaNam and AchArya hrudhayam … Read more

ஸப்தகாதை – வ்யாக்யானம்

Name ஸப்தகாதை – வ்யாக்யானம் Language thamizh No. of Pages 122 Author பிள்ளை லோகம் ஜீயர் Description ஸ்ரீவசனபூஷண திவ்யசாஸ்த்ரத்தின் ஸாரத்தை நன்கு க்ரஹித்தவரான, விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை, இதன் அர்த்தங்களை தன்னுடைய பரமகருணையாலே ஸப்தகாதை என்கிற தமிழ் ப்ரபந்தத்தில் ஏழு எளிய பாசுரங்கள் வழியாக அற்புதமாக அளித்துள்ளார்.இதற்குப் பிள்ளை லோகம் ஜீயர் அருளியுள்ள ஒரு அற்புதமான வ்யாக்யானம் . Available Languages thamizh Book Code  T-58-SKV-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B09QD5WR77 eBook https://drive.google.com/file/d/1xkfPlue_kWmufz5FbeV1vO2YT1J_aTn5/view?usp=sharing … Read more

ரஹஸ்ய சதுஷ்டயம்

Name ரஹஸ்ய சதுஷ்டயம் Language thamizh No. of Pages 201 Author பிள்ளை லோகாசார்யர் , அழகிய மணவாளப்பெருமாள்நாயனார் Description திவ்யப்ரபந்தங்களின் ஆழ்பொருள்களை பிள்ளை லோகாசார்யரும் அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனாரும் அற்புதமான ரஹஸ்ய க்ரந்தங்கள் மூலம் அருளிச்செய்தனர். அவற்றில் மிக முக்யமாகவும், மணவாள மாமுனிகளின் வ்யாக்யானத்தோடு சேர்த்து காலக்ஷேப க்ரந்தங்களாகவும் கொள்ளப்படும் முமுக்ஷுப்படி, தத்வ த்ரயம், ஸ்ரீவசன பூஷணம் மற்றும் ஆசார்ய ஹ்ருதயம் ஆகியவற்றின் மூலத்தைப் பாராயணம் செய்வதற்கு உதவியாக இந்த க்ரந்தத்தில் வெளியிடுகிறோம். … Read more

mumukshuppadi and SrIvachanabhUshaNam – Text

Name mumukshuppadi and SrIvachanabhUshaNam – Text Language thamizh No. of Pages 78 Author Sarathy Thothathri Description piLLai lOkAchArya’s mumukshuppadi and SrIvachana bhUshaNam – Most important rahasya granthams to be studied by all SrIvaishNavas – source text. Available Languages English, Thamizh Book Code E-36-MMPSVB-01-D  Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1coO2W6Qp_E4AChgq-8B5w5wCOb5WeWcE/view?usp=sharing Minimum Donation INR 45

முமுக்ஷுப்படி மற்றும் ஶ்ரீவசனபூஷணம் – மூலம்

  Name முமுக்ஷுப்படி மற்றும் ஶ்ரீவசனபூஷணம் – மூலம் Language thamizh No. of Pages 66 Author Sarathy Thothathri Description பிள்ளை லோகாசார்யர் அருளிய முமுக்ஷுப்படி மற்றும் ஸ்ரீவசன பூஷணம் – ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் அனைவரும் கற்க வேண்டிய மிக முக்யமான ரஹஸ்ய க்ரந்தங்கள் – மூலம் மட்டும். Available Languages English, Thamizh Book Code T-36-MMPSVB-01-D  Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1trgiCzqj8e2Q_YRPN48-Dh32-Fq0NtP6/view?usp=sharing Minimum Donation INR 45

முமுக்ஷூப்படி – மூலமும் வ்யாக்யானமும்

Name முமுக்ஷூப்படி – மூலமும் வ்யாக்யானமும் Language thamizh No. of Pages 271 Author pillai lokacharya and manavala mamunigal Description பிள்ளை லோகாசார்யர் அருளிச் செய்த முமுக்ஷூப்படி (மோக்ஷம் அடைய விரும்புபவர்களுக்கான வழி முறைகள்) மணவாள மாமுனிகளின் வ்யாக்யானம். ப்ரமாணத் திரட்டுடன். Available Languages English, Thamizh Book Code T-26-MP-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08KTZ8CLS/ eBook https://drive.google.com/file/d/1uuGvkXDhnjY9vK721EaLuUdi37mcdBht/view?usp=sharing Minimum Donation INR 120

அந்திமோபாய நிஷ்டை

Name அந்திமோபாய நிஷ்டை Language thamizh No. of Pages 148 Author paravasthu pattarpirAn jIyar Description பரவஸ்து பட்டர்பிரான் அருளிச் செய்த ஆசார்யர்களை முழுவதுமாக சார்ந்திருக்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை விளக்கும் க்ரந்தம் Available Languages English, Thamizh Book Code T-12-AUN-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08PK1QBMM/ eBook https://drive.google.com/file/d/18x9Qb-L_jTg7tPv29PiDW0r-QOhq4HfJ/view?usp=sharing Minimum Donation INR 75