ஸ்ரீ ராமானுஜ கதாம்ருதம் (சித்திரக் கதை) – பாகம் 2

Name ஸ்ரீ ராமானுஜ கதாம்ருதம் (சித்திரக் கதை) – பாகம் – 2 Language thamizh No. of Pages 145 Author ஆக்கம் : ராமானுஜ தாஸர்கள் வழிகாட்டல் : ஸ்ரீ ஸாரதி தோதாத்ரி Description நாம் முன்பே ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம் என்னும் புத்தகத்தை பதிப்பித்துள்ளோம். அதை ஆதாரமாகக் கொண்டு, ஸ்ரீ ராமானுஜ கதாம்ருதம் என்ற இந்த அழகான சித்திரக் கதைப் புத்தகத்தை சிறு வயதினரும் ஸம்ப்ரதாயத்துக்குப் புதிதாக வருபவர்களும் எம்பெருமானாருடைய பெருமையை அறியும்படிப் … Read more

ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம்

Name ஸ்ரீ பகவத் கீதை ஸாரம் Language thamizh No. of Pages 102 Author Srl. sArathy thOthathri Description ஒவ்வொரு அத்யாயத்துக்கும் சுருக்கமான விளக்கத்தையும் முக்கியமான ச்லோகங்களுக்கு விளக்கத்தையும் அளிக்க ஒரு முயற்சி எடுக்கிறோம். Available Languages English, Thamizh Book Code T-70-ESBG-01-D Kindle Link https://www.amazon.com/dp/B0D3JD9881 eBook https://drive.google.com/file/d/1aVDaISCssRAKRVADQ6zwuWI8tBqyuUtz/view?usp=sharing Minimum Donation INR 60

க்ருஷ்ண லீலைகளும் அவற்றின் தாத்பர்யங்களும்

Name க்ருஷ்ண லீலைகளும் அவற்றின் தாத்பர்யங்களும் Language thamizh No. of Pages 152 Author ஸ்ரீ ஸாரதி தோதாத்ரி Description க்ருஷ்ணாவதாரத்தை, ஸ்ரீபாகவதத்தில் தசம ஸ்கந்தத்தில் (பத்தாம் காண்டத்தில்) காட்டிய க்ரமத்தில், நம் பூர்வர்கள் காட்டியுள்ள பல முக்கியமான தாத்பர்ய அர்த்தங்களோடு சேர்த்து, எளிய நடையில் அனுபவிக்கலாம். Available Languages English, thamizh Book Code T-68-KLTE-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/ebook/dp/B0CQVCND6G/  eBook  https://drive.google.com/file/d/13wQyIpZxnO-O4g3csRof1d3GUECgdYM6/view?usp=sharing Minimum Donation INR 80

பூர்வாசார்யர்கள் அருளிய ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரபந்தங்கள்

Name பூர்வாசார்யர்கள் அருளிய ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரபந்தங்கள் Language thamizh No. of Pages 56 Author ஆளவந்தார், திருக்கச்சி நம்பிகள், எம்பெருமானார், பராசர பட்டர், கூரத்தாழ்வான், முதலியாண்டான், நடாதூர் அம்மாள், மணவாள மாமுனிகள் மற்றும் எறும்பி அப்பா Description இந்த க்ரந்தங்களில், நம் பூர்வாசார்யர்கள் மிக உயர்ந்த கொள்கைகளை எளிய ச்லோகங்கள் மூலமாகவும் உரைநடை மூலமாகவும் வெளியிட்டனர். இவற்றுள், முக்யமான ஒரு சில க்ரந்தங்கள், குறிப்பாக நாம் நித்யாநுஸந்தானத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஸம்ஸ்க்ருத க்ரந்தங்களை இங்கே வழங்குகிறோம். … Read more

ஆர்த்தி ப்ரபந்தம் – எளிய விளக்கவுரை

Name ஆர்த்தி ப்ரபந்தம் – எளிய விளக்கவுரை Language thamizh No. of Pages 40 Author ஸ்ரீ ஸாரதி தோதாத்ரி Description  மணவாள மாமுனிகள் எம்பெருமானார் விஷயமாக இரண்டு அற்புத ப்ரபந்தங்களை அருளியுள்ளார். ஒன்று ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் அருளிய யதிராஜ விம்சதி, மற்றொன்று தமிழில் அருளிய ஆர்த்தி ப்ரபந்தம். இவை இரண்டிலும் எம்பெருமானாரிடத்தில் தனக்கிருந்த பேரன்பை அழகாகக் காட்டியுள்ளார்.ஆர்த்தி ப்ரபந்தத்தில் இரண்டு விஷயங்கள் காட்டப் படுகின்றன. ஒன்று எம்பெருமானாரின் திருமேனியை அனுபவித்து மங்களாசாஸனம் பண்ணுவது, மற்றொன்று எம்பெருமானாரைப் … Read more

ஆசார்யர்கள் சித்ராம்ருதம் – குழந்தைகளுக்கான வண்ணம் தீட்டும் புத்தகம்

Name ஆசார்யர்கள் சித்ராம்ருதம் – குழந்தைகளுக்கான வண்ணம் தீட்டும் புத்தகம் Language thamizh No. of Pages 30 Author வரைபடங்கள் : ஸ்ரீமதி . ஷோபா சார்கருத்து மற்றும் வழிகாட்டல் ஸ்ரீ ஸாரதி தோதாத்ரி Description நம்முடைய ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்தில், குழந்தைகளைச் சிறு வயதில் இருந்தே பகவத் விஷயத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டியது அறிவுறுத்தப் படுகிறது. முற்காலங்களில் குழந்தைகளை ஸம்ப்ரதாய விஷயத்தில் ஈடுபடுத்துவதற்கு அவர்களைப் பாசுரங்கள் மற்றும் ச்லோகங்களைக் கற்றுக் கொள்ள வைப்பது, பக்திப் பாடல்களைப் பாட … Read more

ஆழ்வார்கள் சித்ராம்ருதம் – குழந்தைகளுக்கான வண்ணம் தீட்டும் புத்தகம்

Name ஆழ்வார்கள் சித்ராம்ருதம் – குழந்தைகளுக்கான வண்ணம் தீட்டும் புத்தகம் Language thamizh No. of Pages 30 Author வரைபடங்கள் : ஸ்ரீமதி . ஷோபா சார்கருத்து மற்றும் வழிகாட்டல் ஸ்ரீ ஸாரதி தோதாத்ரி Description நம்முடைய ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்தில், குழந்தைகளைச் சிறு வயதில் இருந்தே பகவத் விஷயத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டியது அறிவுறுத்தப் படுகிறது. முற்காலங்களில் குழந்தைகளை ஸம்ப்ரதாய விஷயத்தில் ஈடுபடுத்துவதற்கு அவர்களைப் பாசுரங்கள் மற்றும் ச்லோகங்களைக் கற்றுக் கொள்ள வைப்பது, பக்திப் பாடல்களைப் பாட … Read more

பகவத் சித்ராம்ருதம் – குழந்தைகளுக்கான வண்ணம் தீட்டும் புத்தகம்

Name பகவத் சித்ராம்ருதம் – குழந்தைகளுக்கான வண்ணம் தீட்டும் புத்தகம் Language thamizh No. of Pages 30 Author வரைபடங்கள் : ஸ்ரீமதி . ஷோபா சார்கருத்து மற்றும் வழிகாட்டல் ஸ்ரீ ஸாரதி தோதாத்ரி Description நம்முடைய ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்தில், குழந்தைகளைச் சிறு வயதில் இருந்தே பகவத் விஷயத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டியது அறிவுறுத்தப் படுகிறது. முற்காலங்களில் குழந்தைகளை ஸம்ப்ரதாய விஷயத்தில் ஈடுபடுத்துவதற்கு அவர்களைப் பாசுரங்கள் மற்றும் ச்லோகங்களைக் கற்றுக் கொள்ள வைப்பது, பக்திப் பாடல்களைப் பாட … Read more

வார்த்தாமாலை (மூலம்)

Name வார்த்தாமாலை (மூலம்) Language thamizh No. of Pages 182 Author பின்பழகராம் பெருமாள் ஜீயர் Description நம் ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்தில் பின்பழகராம் பெருமாள் ஜீயர் என்னும் மஹனீயர் அருளிய க்ரந்தம் வார்த்தா மாலை. இந்த வார்த்தா மாலை என்கிற க்ரந்தத்தில் நம் ஸத் ஸம்ப்ரதாயத்தின் ஆழமான, முக்யமான கருத்துக்கள் பலவும் அற்புதமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த க்ரந்தத்தை நன்கு கற்றோம் என்றால் நம் ஸம்ப்ரதாயத்தின் முக்யமான கொள்கைகளான ரஹஸ்ய த்ரயம், அர்த்த பஞ்சகம், தத்வ த்ரயம், … Read more

ஸ்ரீ ராமானுஜ கதாம்ருதம் (சித்திரக் கதை) – பாகம்-1

Name ஸ்ரீ ராமானுஜ கதாம்ருதம் (சித்திரக் கதை) – பாகம் – 1 Language thamizh No. of Pages 112 Author ஆக்கம் : ராமானுஜ தாஸர்கள் வழிகாட்டல் : ஸ்ரீ ஸாரதி தோதாத்ரி Description நாம் முன்பே ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம் என்னும் புத்தகத்தை பதிப்பித்துள்ளோம். அதை ஆதாரமாகக் கொண்டு, ஸ்ரீ ராமானுஜ கதாம்ருதம் என்ற இந்த அழகான சித்திரக் கதைப் புத்தகத்தை சிறு வயதினரும் ஸம்ப்ரதாயத்துக்குப் புதிதாக வருபவர்களும் எம்பெருமானாருடைய பெருமையை அறியும்படிப் … Read more