ஆர்த்தி ப்ரபந்தம் – எளிய விளக்கவுரை

Name ஆர்த்தி ப்ரபந்தம் – எளிய விளக்கவுரை
Language thamizh
No. of Pages 40
Author ஸ்ரீ ஸாரதி தோதாத்ரி
Description

 மணவாள மாமுனிகள் எம்பெருமானார் விஷயமாக இரண்டு அற்புத ப்ரபந்தங்களை அருளியுள்ளார். ஒன்று ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் அருளிய யதிராஜ விம்சதி, மற்றொன்று தமிழில் அருளிய ஆர்த்தி ப்ரபந்தம். இவை இரண்டிலும் எம்பெருமானாரிடத்தில் தனக்கிருந்த பேரன்பை அழகாகக் காட்டியுள்ளார்.
ஆர்த்தி ப்ரபந்தத்தில் இரண்டு விஷயங்கள் காட்டப் படுகின்றன. ஒன்று எம்பெருமானாரின் திருமேனியை அனுபவித்து மங்களாசாஸனம் பண்ணுவது, மற்றொன்று எம்பெருமானாரைப் பிரிந்து வாழ முடியாமல் அவரைச் சென்று உடனே அடைய ஆசைப்பட்டுக் கதறுவது.
இந்த அற்புத ப்ரபந்தத்துக்கு பிள்ளை லோகம் ஜீயர் ஒரு அழகிய வ்யாக்யானத்தை அருளியுள்ளார். அதன் துணை கொண்டு, இதற்கான எளிய விளக்கவுரையை இங்கே அனுபவிக்கலாம்.

Available Languages  Thamizh
Book Code T-66-APSE-01-D           
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/14rB2P1T3n-Z_EZTeGK-jiLhIOIQ_vRQB/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 35

Leave a Comment