ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂಧದ ಪರಿಚಯ

Name ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂಧದ ಪರಿಚಯ Language kannada No. of Pages 101 Author ಮೂಲ : ಶ್ರೀಸಾರಥಿ ತೋತಾದ್ರಿಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ರಾಮಾನುಜ ದಾಸರು Description ತನಿಯನ್ಗಳು,ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು,ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿಯೆೞುಚ್ಚಿ,ತಿರುಪ್ಪಾವೈ,ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಸಿರುತ್ತಾಬು,ಶಾಱ್ಱುಮುಱೈ –ಸರಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ Available Languages  thamizh,English,kannada Book Code k-37-AA-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/12TT0sSaVQNo4amUi_eYrdDPqojZ_1N8T/view?usp=sharing Minimum Donation INR 60

ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಮ್- ಸರಳ ವಿವರಣೆ

Name ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಮ್- ಸರಳ ವಿವರಣೆ Language kannada No. of Pages 28 Author SrI Srinivasan, Smt. Kumudavalli Description ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಐದು ತತ್ವಗಳ ಸರಳ ವಿವರಣೆ  Available Languages English, Thamizh, Kannada Book Code K-21-AP-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/10-L8WXUYvsXZqHkUIyg9qianNBWgUkkd/view?usp=sharing Minimum Donation INR 35

ತಿರುವಯ್ಮೊೞಿ ನೂಟ್ರಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

Name ತಿರುವಯ್ಮೊೞಿ ನೂಟ್ರಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ Language kannada No. of Pages 56 Author SrI Sarathy Thothathri, SrI Alavandhar ramanuja dasan Description ತಿರುವಾಯ್ಮೋಳಿ ನೂಟ್ರುಅಂದಾಧಿ ಪ್ರಭಂದಕ್ಕೆ ಸರಳ ವಿವರಣೆ Available Languages English, Thamizh, Kannada Book Code K-33-TVM-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1QZLqT-7BsdnUAXMhgU1ZlsTOmLJk7ihB/view?usp=sharing Minimum Donation INR 40

ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯಮ್

Name ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯಮ್ Language kannada No. of Pages 84 Author Smt. Kumudavalli Description ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯಂನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನಿರೂಪಣೆ, ಚಿತ್ (ಸಂವೇದನಾಶೀಲ), ಅಚಿತ್ (ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಲ್ಲದ) ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ (ಭಗವಾನ್) ಎಂಬ ಮೂರು ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ – ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವಲಾ ಮಾಮುನಿಗಲ್ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. Available Languages English, Thamizh, Hindi, Kannada Book Code K-14-TT-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/13aKiqdd7lBQeIuVxC5caw1oMzZapUMQu/view?usp=sharing Minimum Donation INR 50

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಗುರುಪರಂಪರೆ – ತನಿಯನ್ಗಳು

Name ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಗುರುಪರಂಪರೆ – ತನಿಯನ್‍ಗಳು Language kannada No. of Pages 36 Author SrI ALavandhAr Description ನಮ್ಮ ಆೞ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೋಗಳುವ(ಸ್ತುತಿಸುವ) ತನಿಯನ್ಗಳು(ಶ್ಲೋಕಗಳು) ಹಾಗು ಅವುಗಳ ಸರಳ ಅರ್ಥವು. ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಆಚಾರ್ಯರ ತನಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಹೋಂದಿದೆ. Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada Book Code K-16-GPT-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1EhBl2H-BzqLvhHaGwMWSwtd5KO0jtBfX/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ ವೈಭವ

Name ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ ವೈಭವ Language kannada No. of Pages 65 Author SrI ALavandhAr Description ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ(ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Available Languages English, Thamizh, Hindi, Kannada Book Code K-07-SRV-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1dqJMryMqYDjSPLdZ0CDTATD68yVwxpwf/view?usp=sharing Minimum Donation INR 45

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

Name ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ Language kannada No. of Pages 75 Author Smt ranganAyaki Description ಅದರ ಸರಳ ವಿವರಣೆ. Available Languages English, Thamizh, Kannada Book Code K-27-URM-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1iHkeaftDwDjylUx6qvKU33YTaIJb4Vsx/view?usp=sharing Minimum Donation INR 45

ಓರಾಣ್ವೞಿ ಗುರುಪರಂಪರೆ

Name ಓರಾಣ್ವೞಿ ಗುರುಪರಂಪರೆ Language kannada No. of Pages 152 Author SrI M A pArthasArathi, Smt R sowmyalathA dhEvarAjan, SrI embAr thirunArAyaNa, Smt kumudhavalli, Smt subhadrA , Smt. rUpa Prasad, Smt. ranganAyaki Description ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತಕಾಚಾರ್ಯರ ವಿಸ್ತರವಾದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗು ಉಪದೇಶ. Available Languages English, Thamizh, Kannada Book Code K-04-AchAryas-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1aurJEWwfIRpdEfyKlY-hgtgeUie_i09U/view?usp=sharing Minimum Donation INR  … Read more

ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ

Name ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ Language kannada No. of Pages 44 Author SrI ALavandhAr Description ಆೞ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾತವ್ಯವಾದ (ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ) ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ತೋರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada Book Code K-02-KOAAA-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/18xFRDe4LGGs6D3OOPwoA1PmG_d_ozE02/view?usp=sharing Minimum Donation INR 35

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ

Name ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ Language kannada No. of Pages 257 Author Smt ranganAyaki Description ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮುದ್ರಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ(ಮಲಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ) ಕಥೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಆೞ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಇತಿಹಾಸ-ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. Available Languages English, Thamizh, Kannada Book Code K-25-BGTSV-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1__xHWN7KdpC2Zvc2NhIie-Rz6zrgOHPB/view?usp=sharing Minimum Donation INR 120