ஆண்டாளின் அமுத மொழிகள்- எளிய விளக்கவுரை

Name ஆண்டாளின் அமுத மொழிகள்- எளிய விளக்கவுரை
Language thamizh
No. of Pages 142
Author Sarathy Thothathri
Description சுருக்கமான விளக்கங்களுடன் ஆண்டாளின் அமுத மொழிகள். திருப்பாவை மற்றும் நாச்சியார் திருமொழி பாசுரங்கள் சுருக்கமான விளக்கங்களுடன் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-29-AAM-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08MT2ZP7J/
eBook https://drive.google.com/file/d/1-5DRiXSZjuLN7ejoloqxtQwRxuQQLqfk/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *