மார்கழி மாத அனுபவம்

Name மார்கழி மாத அனுபவம்
Language thamizh
No. of Pages 53
Author Sarathy Thothathri, Vangipuram sadagopan, renga ramanujam, Shanthi Gopalakrishnan
Description பெரியாழ்வார் மற்றும் ஆண்டாள் வாழ்க்கை வரலாறும் பெருமைகளும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. திருப்பாவை பாசுரங்கள் மற்றும் மார்கழி மாதத்தில் பிறந்த ஆழ்வார்கள் / ஆசார்யர்களின் மகத்துவமும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-28-MA-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1nm7i9JFKAGRwhobPTM1_QX3BZJHZu7pH/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 40

Leave a Comment