நித்யானுஸந்தானம் (மூலம்)

Name நித்யானுஸந்தானம் – மூலம்
Language thamizh
No. of Pages 140
Author AzhwArs/AchAryas
Description ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் தினசரி அநுசந்திக்க வேண்டிய முக்கியமான பாசுரங்களின் தொகுப்பு – தனியன்கள், திருப்பல்லாண்டு, பெரியாழ்வார் திருமொழி – பூச்சூட்டல், காப்பிடல், நீராட்டல், சென்னியோங்கு, திருப்பள்ளியெழுச்சி, திருப்பாவை, அமலனாதிபிரான், கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு, கோயில் திருவாய்மொழி, இராமாநுச நூற்றந்தாதி, உபதேச ரத்தினமாலை, திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி, ஸ்தோத்ர ரத்னம், யதிராஜ விம்சதி, சாற்றுமுறை, இயல் சாற்று மற்றும் வாழி திருநாமங்களின் தொகுப்பு
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-31-NA-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08N65C9T4/
eBook https://drive.google.com/file/d/1w9zzNpJJf3dnXWi66s5X88gLuyiSDHPh/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 70

2 thoughts on “நித்யானுஸந்தானம் (மூலம்)”

Leave a Comment