நித்யானுஸந்தானம் (எளிய விளக்கவுரை)

Name நித்யானுஸந்தானம்-எளிய விளக்கவுரை
Language thamizh
No. of Pages 396
Author Sarathy Thothathri
Description
சுருக்கமான விளக்கங்களுடன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் தினசரி அநுசந்திக்க வேண்டிய முக்கியமான பாசுரங்களின் தொகுப்பு – தனியன்கள், திருப்பல்லாண்டு, திருப்பள்ளியெழுச்சி, திருப்பாவை, அமலனாதிபிரான், கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு, கோயில் திருவாய்மொழி, இராமாநுச நூற்றந்தாதி, உபதேச ரத்தின மாலை,சாற்றுமுறை
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-31-NA-MULAM-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08NPP3J3B/
eBook https://drive.google.com/file/d/1SMeG1Xru5UMVNkz072rTFhN1UZ0oNCN7/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 175

Leave a Comment