ஆழ்வார்திருநகரி வைபவம்

Name ஆழ்வார்திருநகரி வைபவம்
Language thamizh
No. of Pages 67
Author ஸ்ரீ ஸாரதி தோதாத்ரி
Description

ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் பெரிதும் கொண்டாடும் 108 திவ்யதேசங்களில் ஒன்றானதான ஆழ்வார்திருநகரி க்ஷேத்ரத்தின் பெருமைகள். 

Available Languages thamizh
Book Code T-57-ATV-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B09PZCPJT8
eBook https://drive.google.com/file/d/1x1qsQaWYukxXdHTpW-WRmvLzeBcLUDn0/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 40

Leave a Comment