ஸ்ரீ ராமானுஜ கதாம்ருதம் (சித்திரக் கதை) – பாகம்-1

Name ஸ்ரீ ராமானுஜ கதாம்ருதம் (சித்திரக் கதை) – பாகம் – 1
Language thamizh
No. of Pages 112
Author ஆக்கம் : ராமானுஜ தாஸர்கள்
வழிகாட்டல் : ஸ்ரீ ஸாரதி தோதாத்ரி
Description நாம் முன்பே ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம் என்னும் புத்தகத்தை பதிப்பித்துள்ளோம். அதை ஆதாரமாகக் கொண்டு, ஸ்ரீ ராமானுஜ கதாம்ருதம் என்ற இந்த அழகான சித்திரக் கதைப் புத்தகத்தை சிறு வயதினரும் ஸம்ப்ரதாயத்துக்குப் புதிதாக வருபவர்களும் எம்பெருமானாருடைய பெருமையை அறியும்படிப் பதிப்பிக்கிறோம்.
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-60-SRK-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1DDHWuOAcN7kKy4-nL9cc7qEjW6_GX6Ut/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 60

Leave a Comment