திவ்ய ப்ரபந்தம் – இரண்டாம் ஆயிரம்

Name திவ்ய ப்ரபந்தம் – இரண்டாம் ஆயிரம்
Language thamizh
No. of Pages 248
Author AzhwArs
Description பெரிய திருமொழி, திருக்குறுந்தாண்டகம், திருநெடுந்தாண்டகம் – பாசுரங்களைப் பதம் பிரித்து, பெரிய எழுத்துக்களில், அருளிச்செய்த திருமங்கை ஆழ்வார் விஷயமான சிறு குறிப்புடன் பதிப்பித்துள்ளோம்.
Available Languages  Thamizh
Book Code T-40-DP-IA-01-DC
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B0962D6Y98
eBook https://drive.google.com/file/d/195IPc58QoWbnfByTWgAmeK0HaC9UyKgU/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 180

Leave a Comment