திவ்ய ப்ரபந்தம் – முதலாயிரம்

Name திவ்ய ப்ரபந்தம் – முதலாயிரம்
Language thamizh
No. of Pages 241
Author AzhwArs
Description பொதுத் தனியன்கள், திருப்பல்லாண்டு, பெரியாழ்வார் திருமொழி, திருப்பாவை, நாச்சியார் திருமொழி, பெருமாள் திருமொழி, திருச்சந்த விருத்தம், திருமாலை, திருப்பள்ளியெழுச்சி, அமலனாதிபிரான், கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு – பாசுரங்களைப் பதம் பிரித்து, பெரிய எழுத்துக்களில், அருளிச்செய்த ஆழ்வார்கள் விஷயமான சிறு குறிப்புடன் பதிப்பித்துள்ளோம்.
Available Languages  Thamizh
Book Code T-39-DP-MA-01-DC
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B0961YV1LZ
eBook https://drive.google.com/file/d/121ljlfIIrLOHWEBLE43Woriv-YYfWi-_/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 175

1 thought on “திவ்ய ப்ரபந்தம் – முதலாயிரம்”

Leave a Comment