திவ்ய ப்ரபந்தம் – இயற்பா

Name திவ்ய ப்ரபந்தம் – இயற்பா
Language thamizh
No. of Pages 176
Author AzhwArs
Description இயற்பா – முதல் திருவந்தாதி, இரண்டாம் திருவந்தாதி, மூன்றாம் திருவந்தாதி, நான்முகன் திருவந்தாதி, திருவிருத்தம், திருவாசிரியம், பெரிய திருவந்தாதி, திருவெழுகூற்றிருக்கை, சிறிய திருமடல், பெரிய திருமடல், இராமானுச நூற்றந்தாதி – பாசுரங்களைப் பதம் பிரித்து, பெரிய எழுத்துக்களில், அருளிச்செய்த ஆழ்வார்கள் விஷயமான சிறு குறிப்புடன் பதிப்பித்துள்ளோம்.
Available Languages  Thamizh
Book Code T-41-DP-IP-01-DC
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B09623YX7Q
eBook https://drive.google.com/file/d/1U1ctPFGeyTj3huJkza13FDWHeod7ijbA/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 140

Leave a Comment