திவ்ய ப்ரபந்தம் – திருவாய்மொழி

Name திவ்ய ப்ரபந்தம் – திருவாய்மொழி
Language thamizh
No. of Pages 245
Author nammAzhwAr
Description பாசுரங்களைப் பதம் பிரித்து, பெரிய எழுத்துக்களில், அருளிச்செய்த நம்மாழ்வார் விஷயமான சிறு குறிப்புடன் பதிப்பித்துள்ளோம்.
Available Languages  Thamizh
Book Code T-42-DP-TVM-01-DC
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B0962NDNBG
eBook https://drive.google.com/file/d/1TD8zCJvqV9hN8F2C9H501SpcH-fq58E9/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 175

Leave a Comment