ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்

Name  ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம் Language thamizh No. of Pages 72 Author Sarathy Thothathri Description ஸ்ரீ ராமாநுஜரின் (எம்பெருமானார்) வாழ்க்கை வரலாறு Available Languages English, Thamizh, Hindi Book Code T-07-SRV-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08KSJMBCS/ eBook https://drive.google.com/file/d/1EJuZQJVtR0ljuGIQgnYYAK-VDK4HywAs/view?usp=sharing Minimum Donation INR 45

SrI rAmAnuja vaibhavam

Name SrI rAmAnuja vaibhavam Language english No. of Pages 52 Author Sarathy Thothathri Description A brief life history of SrI rAmAnuja (emperumAnAr). Available Languages English, Thamizh, Hindi Book Code E-07-SRV-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08L9LDQ4M/ eBook https://drive.google.com/file/d/1gDIiW8FT_aS02KjuSUPdI7wROUG8MCKf/view?usp=sharing Minimum Donation INR 40

శ్రీవైష్ణవ తిరువారాధనము

Name శ్రీవైష్ణవ తిరువారాధనము Language telugu No. of Pages 51 Author Shrimathi Vaishnavi Description మన ఇళ్లలో భగవాన్ యొక్క రోజువారీ నిత్య ఆరాధన – ప్రాముఖ్యత, క్రమము మరియు స్లోకములు / పాసురముల పూర్తి జాబితా. Available Languages English, Thamizh, Telugu Book Code TU-05-SVT-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1b6ELdCUUXwrWBTW4bXGU3V7ojuqzklp4/view?usp=sharing Minimum Donation INR 40

ஸ்ரீவைஷ்ணவ திருவாராதனம்

Name ஸ்ரீவைஷ்ணவ திருவாராதனம் Language thamizh No. of Pages 46 Author Sarathy Thothathri, Erumbi Venkatesh Description இல்லங்களில் தினசரி தொழ வேண்டிய எம்பெருமானின் மகத்துவம் மற்றும் முக்கியத்துவத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழி முறைகள் மற்றும் அநுஸந்திக்க வேண்டிய ச்லோகங்கள் / பாசுரங்களின் தொகுப்பு Available Languages English, Thamizh, Telugu Book Code T-05-SVT-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08P976SJD/ eBook https://drive.google.com/file/d/1dNgelOvGN3vQn795aBnlbQSoKqnEdHyN/view?usp=sharing Minimum Donation INR 35

SrIvaishNava thiruvArAdhanam

Name SrIvaishNava thiruvArAdhanam Language english No. of Pages 52 Author Sarathy Thothathri Description Daily deity worship at homes – Glories/Importance, Steps and full listing of SlOkams/pAsurams. Available Languages English, Thamizh, Telugu Book Code E-05-SVT-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08L9MSMWB/ eBook https://drive.google.com/file/d/1HTsRBP8xKGnQt1uvmsUYPu3SHSpXIIhu/view?usp=sharing Minimum Donation INR 40

ఆళ్వారులు

Name ఆళ్వారులు Language telugu No. of Pages 124 Author Shri Raghu vamshi, Shrimathi Sridevi Description ఆళ్వార్ల యొక్క చరిత్రలు మరియు వారి బోధనల వివరణ Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code TU-03-AzhwArs-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1ZbzGfb6DGgFZcTw6md6lQ555HZqc1YAC/view?usp=sharing Minimum Donation INR 70

आळ्वार

Name आळ्वार Language hindi No. of Pages 116 Author Shri Ramesh Chandher Description आळ्वर और उनके उपदेशों का विस्तृत इतिहास। Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code H-03-AzhwArs-01-D Kindle Link https://www.amazon.com/dp/B0B1C7X416/ eBook https://drive.google.com/file/d/1LokriTAP46sy_kTE-yg2G4wwqUjwZXww/view?usp=sharing Minimum Donation INR 60

ஆழ்வார்கள்

Name ஆழ்வார்கள் Language thamizh No. of Pages 128 Author Sarathy Thothathri, vangipuram sadagopan, p b lakshminarasimhan, erumbi venkatesh, b venkatakrishnan Description ஆழ்வார்களின் விரிவான வரலாறு மற்றும் அவர்களின் ப்ரபந்தங்கள் பற்றிய விளக்கம் Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code T-03-AzhwArs-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B09PSGLQ4S eBook https://drive.google.com/file/d/1qsn9RjGPeUH6bjjO3-PBWukJqTtLtmWd/view?usp=sharing Minimum Donation INR 70

AzhwArs

Name azhwars Language english No. of Pages 112 Author Sarathy Thothathri Description Detailed history of AzhwArs and their teachings. Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code E-03-AzhwArs-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08KSJXCJH/ eBook https://drive.google.com/file/d/1F_Cp7BNnY_HMUySX3DUzhXnMazDSsAYL/view?usp=sharing Minimum Donation INR 60

ஓராண் வழி ஆசார்யர்கள்

Name ஓராண் வழி ஆசார்யர்கள் Language thamizh No. of Pages 162 Author Sarathy Thothathri, Erumbi venkatesh, P B Lakshmi Narasimhan, B Venkatakrishnan, Renga ramanujam, Echur Srinivasan Description சம்பிரதாய ப்ரவர்த்தக ஆசார்யர்கள் மற்றும் அவர்களின் உபதேசங்கள் பற்றிய விரிவான வரலாறு Available Languages English, Thamizh Book Code T-04-AchAryas-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B09PSRYKVG eBook https://drive.google.com/file/d/1BDdbBu8821DgctikVviYBmA2_oy8waja/view?usp=sharing Minimum Donation INR 80