Category Archives: thamizh

ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் பால பாடம்

Published by:

Name ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் பால பாடம்
Language thamizh
No. of Pages 238
Author Geetha Sundar, Bhargavi Vijayaraghavan, Saranayaki Madhusudhanan
Description குழந்தைகளுக்கான சிறப்புப் பதிப்பு – உறங்க வைக்கக் கூறும் கதைகள். குழந்தைகளுக்குப் பாட்டி வடிவத்தில் நமது சம்பிரதாயக் கொள்கைகள், ஆழ்வார்கள் / ஆசார்யர்கள் வரலாறு போன்றவற்றை எடுத்துரைக்கும் எளிய விளக்கம்
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-25-BGTSV-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B09PY64BN3
eBook https://drive.google.com/file/d/1cOqs0TB0hntzyClVDnr49IaZ5gVRX_eY/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 100

ரஹஸ்ய க்ரந்தங்கள் – அறிமுகம்

Published by:

Name ரஹஸ்ய க்ரந்தங்கள் – அறிமுகம்
Language thamizh
No. of Pages 68
Author Vangipuram Sadagopan
Description பிள்ளை லோகாசார்யர் மற்றும் அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் அருளிச் செய்துள்ள ரஹஸ்ய க்ரந்தங்களுக்குச் சுருக்கமான முன்னுரை / அறிமுகம்
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-22-IRG-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08QJHJFK9/
eBook https://drive.google.com/file/d/1Fs8wvtrM4EI2HxMmQwKVBxAlyHqLqQSi/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 45

அர்த்த பஞ்சகம் – எளிய விளக்கம்

Published by:

Name அர்த்த பஞ்சகம் – எளிய விளக்கம்
Language thamizh
No. of Pages 28
Author Sarathy Thothathri
Description ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் அறிய வேண்டிய இன்றியமையாத ஐந்து கொள்கைகளின் எளிய விளக்கம்.
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-21-AP-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08MX3DQ66/
eBook https://drive.google.com/file/d/1bUWGbLmTY6x2rRLR1cO_bVoUJA2zqWJW/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

திருப்பாவை அனுபவம்

Published by:

Name திருப்பாவை அனுபவம்
Language thamizh
No. of Pages 30
Author Sarathy Thothathri
Description ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச் செய்த திருப்பாவையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள அருமையான கொள்கைகள் பற்றிய விளக்கம் சுருக்கமான முறையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-20-TA-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08NTF9CGW/
eBook https://drive.google.com/file/d/1B972JeNbNvLmzWm1kgQetJlJs-xm4pQT/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் வைபவம்

Published by:

Name ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் வைபவம்
Language thamizh
No. of Pages 32
Author Echur Srinivasan
Description மணவாள மாமுநிகள் (வரவரமுநி) வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் பெருமைகள்
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-18-SMMV-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B09PSKPJFN
eBook https://drive.google.com/file/d/15hQl998iRGPwMRZK7fmnsYaY9UxCiceb/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

குருபரம்பரை தனியன்கள்

Published by:

Name குருபரம்பரை தனியன்கள்
Language thamizh
No. of Pages 28
Author Vangipuram Sadagopan, Sarathy Thothathri
Description ஆழ்வார்கள் மற்றும் ஆசார்யர்களின் மகத்துவத்தை விவரிக்கும் தனியன்கள் (ச்லோகங்கள்) சுருக்கமான விளக்கங்களுடன் கூறப்பட்டுள்ளது. எண்பதிற்கும் மேலான ஆசார்யர்களின் பெருமையை விவரிக்கும் தனியன்கள் அடங்கியுள்ளன.
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu
Book Code T-16-GPT-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08PZ321RG/
eBook https://drive.google.com/file/d/1Lycz64rCpXQygNSRPSLc3OmG7TTnME2V/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

தத்வ த்ரயம்

Published by:

Name தத்வ த்ரயம்
Language thamizh
No. of Pages 55
Author Sarathy Thothathri
Description பிள்ளை லோகாசார்யர் அருளிச் செய்த தத்வத்ரயத்தின் எளிய விளக்கவுரை. மூன்று தத்வங்களான சித்து (உயிருள்ளவை), அசித்து (ஜடப் பொருட்கள்) மற்றும் ஈச்வரன் (எம்பெருமான்) பற்றிய விளக்கங்களும் மற்றும் மணவாள மாமுனிகள் அருளிச் செய்துள்ள விவரணங்களும் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.
Available Languages English, Thamizh, Hindi
Book Code T-14-TT-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08PRY729W/
eBook https://drive.google.com/file/d/1SUXAuJV1C54lJg-_u2tNU7GZaVyCGiAp/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 45

ஐப்பசி மாத அநுபவம்

Published by:

Name ஐப்பசி மாத அநுபவம்
Language thamizh
No. of Pages 96
Author Vangipuram Sadagopan
Description மங்களகரமான ஐப்பசி மாதத்தில் பிறந்த ஆழ்வார்கள் / ஆசார்யர்கள் விஷயமான அழகான தொடர் கட்டுரைகள்
Available Languages English, Thamizh, Hindi
Book Code T-13-AMA-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08QJJHWBN/
eBook https://drive.google.com/file/d/1Bd_VJk3XtQKwLjdhAQm9UCP5TlaYYCwx/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 50

அந்திமோபாய நிஷ்டை

Published by:

Name அந்திமோபாய நிஷ்டை
Language thamizh
No. of Pages 148
Author paravasthu pattarpirAn jIyar
Description பரவஸ்து பட்டர்பிரான் அருளிச் செய்த ஆசார்யர்களை முழுவதுமாக சார்ந்திருக்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை விளக்கும் க்ரந்தம்
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-12-AUN-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08PK1QBMM/
eBook https://drive.google.com/file/d/18x9Qb-L_jTg7tPv29PiDW0r-QOhq4HfJ/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 70

சரமோபாய நிர்ணயம்

Published by:

Name சரமோபாய நிர்ணயம்
Language thamizh
No. of Pages 78
Author nAyanArAchchAn piLLai
Description நாயனாராச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்த பகவத் ராமாநுஜரின் முக்கியத்துவம் மற்றும் மகத்துவத்தை எடுத்துரைக்கும் தனித்துவமான க்ரந்தம்
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu
Book Code T-11-CUN-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08PCHTYMZ/
eBook https://drive.google.com/file/d/1gc37Ov283Nl5xjpHWTT6aoqoF7nliSP_/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 50