Category Archives: Beginner

శ్రీ రామానుజ వైభవము

Published by:

Name శ్రీ రామానుజ వైభవము
Language Telugu
No. of Pages 56
Author SrImathi SrIdEvi
Description శ్రీ రామానుజుల (ఎమ్పెరుమానార్) సంక్షేప జీవిత చరిత్ర.
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada
Book Code TU-07-SRV-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/17X41SLa8NCDcurwK7PyQzBRZNENJGEFe/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 40

ఓరాణ్ వళి ఆచార్యులు

Published by:

Name ఓరాణ్ వళి ఆచార్యులు
Language telugu
No. of Pages 158
Author rAmAnuja dhAsulu
Description సంప్రదాయ ప్రవర్తక ఆచార్యుల చరిత్రలు, బోధనల వివరణలు
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, kannada
Book Code TU-04-AchAryas-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/115FDq9NPulgONjYk0zQ_lwVD__M-kcjn/view?usp=share_link
Minimum Donation INR 70

SrI ramAnuja kathAmrutham (chithra kathA/Pictorial) – Part 1

Published by:

 

Name SrI ramAnuja kathAmrutham (chithra kathA/Pictorial) – Part 1
Language english
No. of Pages 114
Author Composed by rAmAnuja dhAsas,
under the guidance of SrI sArathy thOthAthri
Description We have previously published SrI rAmAnuja vaibhavam (History and Glories of bhagavath rAmAnuja). Based on that narration, we have prepared this SrI rAmAnuja kathAmrutham to help children and new comers understand the greatness of emperumAnAr through attractive pictorial narration.
Available Languages English, Thamizh, 
Book Code E-60-SRK-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1ePrKh8BuyWM9IqvyN93tcnaNzfY1ze4l/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 50

ஸ்ரீ ராமானுஜ கதாம்ருதம் (சித்திரக் கதை) – பாகம்-1

Published by:

Name ஸ்ரீ ராமானுஜ கதாம்ருதம் (சித்திரக் கதை) – பாகம் – 1
Language thamizh
No. of Pages 112
Author ஆக்கம் : ராமானுஜ தாஸர்கள்
வழிகாட்டல் : ஸ்ரீ ஸாரதி தோதாத்ரி
Description நாம் முன்பே ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம் என்னும் புத்தகத்தை பதிப்பித்துள்ளோம். அதை ஆதாரமாகக் கொண்டு, ஸ்ரீ ராமானுஜ கதாம்ருதம் என்ற இந்த அழகான சித்திரக் கதைப் புத்தகத்தை சிறு வயதினரும் ஸம்ப்ரதாயத்துக்குப் புதிதாக வருபவர்களும் எம்பெருமானாருடைய பெருமையை அறியும்படிப் பதிப்பிக்கிறோம்.
Available Languages English, Thamizh
Book Code T-60-SRK-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1dlM1yvDrwSBBdz6w3r5jnP485brZ59nm/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 60

श्री मणवाळ मामुनि वैभव

Published by:

Name श्री मणवाळ मामुनि वैभव
Language hindi
No. of Pages 32
Author Sri Karthik SriHarsha
Description मणवाल मामुनिगल की जीवनी और उनका वैभव।
Available Languages English, Thamizh, Hindi
Book Code H-18-SMMV-01-D
Kindle Link https://www.amazon.com/dp/B0B1Q8DDXD/
eBook https://drive.google.com/file/d/1NkPvwLFGwPCZB6nd0DpxR_Tjx2N6VUJS/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

श्री वैष्णव – बालपाठ

Published by:

Name श्री वैष्णव – बालपाठ
Language hindi
No. of Pages 182
Author SrI Romesh chander
Description बच्चों के लिए एक विशेष संस्करण – सोने के समय‌ की कहानियाँ।
सरल भाषा में अपने श्री वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों, आल्वार/आचार्य के इतिहासों आदि की व्याख्या एक दादी माँ और बच्चों के बीच वार्तालाप में रूपांतरित की गई है।
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Kannada, Telugu
Book Code H-25-BGTSV-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1EaTTu2vYchzeOW3SvUC159ARsILKqPel/view?usp=share_link
Minimum Donation INR 80

ओराण वळि आचार्य (संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य )

Published by:

Name ओराण वळि आचार्य (संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य)
Language hindi
No. of Pages 128
Author Ramanuja dasas
Description संप्रदाय प्रवर्तक आचार्यों और उनकी शिक्षाओं का विस्तृत इतिहास
Available Languages English, Thamizh, Hindi, kannada, Telugu
Book Code H-04-AchAryas-01-D
Kindle Link https://www.amazon.com/dp/B09WX8S7TS/
eBook https://drive.google.com/file/d/15enTlbdpTurfowJ-3VN6u298RjK02re2/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 60

ஆழ்வார்திருநகரி வைபவம்

Published by:

Name ஆழ்வார்திருநகரி வைபவம்
Language thamizh
No. of Pages 67
Author ஸ்ரீ ஸாரதி தோதாத்ரி
Description

ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் பெரிதும் கொண்டாடும் 108 திவ்யதேசங்களில் ஒன்றானதான ஆழ்வார்திருநகரி க்ஷேத்ரத்தின் பெருமைகள். 

Available Languages thamizh
Book Code T-57-ATV-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B09PZCPJT8
eBook https://drive.google.com/file/d/1x1qsQaWYukxXdHTpW-WRmvLzeBcLUDn0/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

thamizh prabandhams by pUrvAchAryas

Published by:

Name thamizh prabandhams
by pUrvAchAryas
Language English
No. of Pages 101
Author pUrvAchAryas
Description

Our pUrvAchAryas have revealed the glorious principles of the pAsurams of AzhwArs, through their thamizh and samskrutha prabandhams. These can be learned and recited even during anadhyayana kAlam. Here, we are presenting some of the important thamizh prabandhams among those:
gyAna sAram, pramEya sAram, sapthakAdhai, upadhEsa raththina mAlai, thiruvAimozhi nURRandhAdhi,
Arththi prabhandham, maNavALa mAmunigaL nURRandhAdhi, maNavALa mAmunigaL kaNNinuN siRuththAmbu, sampiradhAya chandhirigai, pAdhAdhikEsa mAlai, paravAdhikEsari paNiththa padhinaindhu

Available Languages English, Thamizh
Book Code E-54-PTP-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1Fqy43G-RlNX0OnWVg9iyQTHWMUGkbgsp/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 50

பூர்வாசார்யர்கள் அருளிய தமிழ் ப்ரபந்தங்கள்

Published by:

Name பூர்வாசார்யர்கள் அருளிய தமிழ் ப்ரபந்தங்கள்
Language thamizh
No. of Pages 82
Author பூர்வாசார்யர்கள்
Description

ஆழ்வார்கள் அருளிய பாசுரங்களின் உயர்ந்த அர்த்த விசேஷங்களை நம்முடைய ஆசார்யர்கள் பலரும் தமிழ் மற்றும் ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரபந்தங்களின் மூலமாக வெளியிட்டுள்ளார்கள். இவைகளை அநத்யயன காலத்திலும், நாம் கற்று மற்றும் சேவிக்கலாம். இவற்றுள் சில முக்யமான ப்ரபந்தங்களை இங்கே தொகுத்து அளித்துள்ளோம்:
ஞானசாரம், பிரமேயசாரம், ஸப்தகாதை, உபதேச ரத்தின மாலை, திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி, ஆர்த்தி ப்ரபந்தம், மணவாளமாமுனிகள் நூற்றந்தாதி, மணவாள மாமுனிகள் கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு, சம்பிரதாய சந்திரிகை, பாதாதிகேச மாலை
பரவாதிகேசரி பணித்த பதினைந்து

Available Languages English, Thamizh
Book Code T-54-PTP-01-D
Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B09NRSVFQ9
eBook https://drive.google.com/file/d/1eRYY5gvywO8GTsi5kWCcD4xKiW1Qwj4y/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 50