ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ

Name ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ Language kannada No. of Pages 257 Author Smt ranganAyaki Description ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮುದ್ರಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ(ಮಲಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ) ಕಥೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಆೞ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಇತಿಹಾಸ-ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. Available Languages English, Thamizh, Kannada Book Code K-25-BGTSV-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1__xHWN7KdpC2Zvc2NhIie-Rz6zrgOHPB/view?usp=sharing Minimum Donation INR 120

ಆಳ್ವಾರರು

Name ಆಳ್ವಾರರು Language kannada No. of Pages 168 Author SrI embAr thirunAraNan , SrI M A pArthasArathi, Smt. R sowmyalathA dhEvarAjan Description ಆೞ್ವಾರರ ಜೀವನ ಹಾಗು ಉಪದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತರವಾಗಿ ತೋರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada Book Code K-03-AzhwArs-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1rhNK0CS2k2RhPBwyArKD2ph1PSu8YmYT/view?usp=sharing Minimum Donation INR 80

மார்கழி மாத அனுபவம்

Name மார்கழி மாத அனுபவம் Language thamizh No. of Pages 53 Author Sarathy Thothathri, Vangipuram sadagopan, renga ramanujam, Shanthi Gopalakrishnan Description பெரியாழ்வார் மற்றும் ஆண்டாள் வாழ்க்கை வரலாறும் பெருமைகளும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. திருப்பாவை பாசுரங்கள் மற்றும் மார்கழி மாதத்தில் பிறந்த ஆழ்வார்கள் / ஆசார்யர்களின் மகத்துவமும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. Available Languages English, Thamizh Book Code T-28-MA-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1nm7i9JFKAGRwhobPTM1_QX3BZJHZu7pH/view?usp=sharing Minimum Donation INR 40

mArgazhi mAsa anubhavam

Name mArgazhi mAsa anubhavam Language english No. of Pages 60 Author Sarathy Thothathri Description Life and glories of periyAzhwAr/ANdAL, thiruppAvai text and life and glories of other AzhwArs/AchAryas born in this auspicious mArgazhi month Available Languages English, Thamizh Book Code E-28-MSA-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08KTKK8HL/ eBook https://drive.google.com/file/d/15oKpZZ_Bw1657fXrA9qUpNhwUt2qec-s/view?usp=sharing Minimum Donation INR 40

ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் வைபவம்

Name ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் வைபவம் Language thamizh No. of Pages 32 Author Echur Srinivasan Description மணவாள மாமுநிகள் (வரவரமுநி) வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் பெருமைகள் Available Languages English, Thamizh Book Code T-18-SMMV-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B09PSKPJFN eBook https://drive.google.com/file/d/15hQl998iRGPwMRZK7fmnsYaY9UxCiceb/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

SrI maNavALa mAmunigaL vaibhavam

Name Sri maNavALa mAmunigaL vaibhavam Language english No. of Pages 28 Author Sarathy Thothathri Description Life history and glories of maNavALa mAmunigaL (varavaramuni). Available Languages English, Thamizh Book Code E-18-SMMV-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08KRXDLZD/ eBook https://drive.google.com/file/d/1NoOFapyWrki6P04pdYdBM-hGg6u2U6wB/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

గురుపరంపరా తనియన్లు

Name గురుపరంపరా తనియన్లు Language telugu No. of Pages 28 Author Shri nalla shashidhar Description మన ఆళ్వార్లు/ఆచర్యులను కీర్తింపజేస్తున్న వారి తనియన్లు (శ్లోకము) సరళ అర్థాలతో. దాదాపుగా 80 ఆచర్యులను కీర్తిస్తున్న వారి తనియన్లు. Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code TU-16-GPT-01-D Kindle Link   eBook https://drive.google.com/file/d/1weTxRBg0aIvcIjzKKWFOjo7dkKXj0ya0/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

गुरुपरम्परा तनियन्

Name गुरुपरम्परा तनियन् Language hindi No. of Pages 29 Author Sri Karthik Shriharsha Description आळ्वार और आचार्यो के स्तुती करते हुए तनियन (श्लोक) सरळ अर्थ के साथ। इसमें 80 से अधिक आचार्यो के स्तुती शामिल हैं। Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code H-16-GPT-01-D Kindle Link https://www.amazon.com/dp/B09WXCGH24/ eBook https://drive.google.com/file/d/1xcN-ZkkF5JuV1SOt4NkTFG1giSl0MpmN/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

குருபரம்பரை தனியன்கள்

Name குருபரம்பரை தனியன்கள் Language thamizh No. of Pages 28 Author Vangipuram Sadagopan, Sarathy Thothathri Description ஆழ்வார்கள் மற்றும் ஆசார்யர்களின் மகத்துவத்தை விவரிக்கும் தனியன்கள் (ச்லோகங்கள்) சுருக்கமான விளக்கங்களுடன் கூறப்பட்டுள்ளது. எண்பதிற்கும் மேலான ஆசார்யர்களின் பெருமையை விவரிக்கும் தனியன்கள் அடங்கியுள்ளன. Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code T-16-GPT-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08PZ321RG/ eBook https://drive.google.com/file/d/1Lycz64rCpXQygNSRPSLc3OmG7TTnME2V/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30

guruparamparai thaniyans

Name guruparamparai thaniyans Language english No. of Pages 24 Author Sarathy Thothathri Description thaniyan (SlOkam) glorifying our AzhwArs/AchAryas with simple meanings for them. Contains thaniyans glorifying over 80 AchAryas. Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu Book Code E-16-GPT-01-D Kindle Link https://www.amazon.in/dp/B08KSY6L9B/ eBook https://drive.google.com/file/d/1VuE_8OgZy6li-7Z8I0KiRzx1_np19MAe/view?usp=sharing Minimum Donation INR 30