Category Archives: Kannada

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಗುರುಪರಂಪರೆ – ತನಿಯನ್ಗಳು

Published by:

Name ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಗುರುಪರಂಪರೆ – ತನಿಯನ್‍ಗಳು
Language kannada
No. of Pages 36
Author SrI ALavandhAr
Description ನಮ್ಮ ಆೞ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೋಗಳುವ(ಸ್ತುತಿಸುವ) ತನಿಯನ್ಗಳು(ಶ್ಲೋಕಗಳು) ಹಾಗು ಅವುಗಳ ಸರಳ ಅರ್ಥವು. ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಆಚಾರ್ಯರ ತನಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಹೋಂದಿದೆ.
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada
Book Code K-16-GPT-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1EhBl2H-BzqLvhHaGwMWSwtd5KO0jtBfX/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ ವೈಭವ

Published by:

Name ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ ವೈಭವ
Language kannada
No. of Pages 65
Author SrI ALavandhAr
Description ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ(ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Kannada
Book Code K-07-SRV-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1dqJMryMqYDjSPLdZ0CDTATD68yVwxpwf/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 40

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

Published by:

Name ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ
Language kannada
No. of Pages 75
Author Smt ranganAyaki
Description ಅದರ ಸರಳ ವಿವರಣೆ.
Available Languages English, Thamizh, Kannada
Book Code K-27-URM-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1iHkeaftDwDjylUx6qvKU33YTaIJb4Vsx/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 45

ಓರಾಣ್ವೞಿ ಗುರುಪರಂಪರೆ

Published by:

Name ಓರಾಣ್ವೞಿ ಗುರುಪರಂಪರೆ
Language kannada
No. of Pages 152
Author SrI M A pArthasArathi, Smt R sowmyalathA dhEvarAjan, SrI embAr thirunArAyaNa, Smt kumudhavalli, Smt subhadrA , Smt. rUpa Prasad, Smt. ranganAyaki
Description ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತಕಾಚಾರ್ಯರ ವಿಸ್ತರವಾದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗು ಉಪದೇಶ.
Available Languages English, Thamizh, Kannada
Book Code K-04-AchAryas-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1aurJEWwfIRpdEfyKlY-hgtgeUie_i09U/view?usp=sharing
Minimum Donation INR  60

ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ

Published by:

Name ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ
Language kannada
No. of Pages 44
Author SrI ALavandhAr
Description ಆೞ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾತವ್ಯವಾದ (ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ) ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ತೋರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada
Book Code K-02-KOAAA-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/18xFRDe4LGGs6D3OOPwoA1PmG_d_ozE02/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ

Published by:

Name ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ
Language kannada
No. of Pages 257
Author Smt ranganAyaki
Description ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮುದ್ರಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ(ಮಲಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ) ಕಥೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಆೞ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಇತಿಹಾಸ-ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Available Languages English, Thamizh, Kannada
Book Code K-25-BGTSV-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1__xHWN7KdpC2Zvc2NhIie-Rz6zrgOHPB/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 115

ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಮ್

Published by:

Name ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಮ್
Language kannada
No. of Pages 41
Author Smt kumudhavalli
Description ಆಳವಂದಾರ್ (ಯಾಮುನಾಚರ್ಯರು)ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ ಗೀತೆಯ ಸಮಗ್ರ ಹಾಗು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಗ್ರಂಥವು.
Available Languages English, Hindi, Telugu, Kannada
Book Code K-19-GS-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1Sz2UzMfGGhyNaSlrOSZf_j1p1LtFXxaL/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

ಆಳ್ವಾರರು

Published by:

Name ಆಳ್ವಾರರು
Language kannada
No. of Pages 168
Author SrI embAr thirunAraNan , SrI M A pArthasArathi, Smt. R sowmyalathA dhEvarAjan
Description ಆೞ್ವಾರರ ಜೀವನ ಹಾಗು ಉಪದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತರವಾಗಿ ತೋರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada
Book Code K-03-AzhwArs-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/1rhNK0CS2k2RhPBwyArKD2ph1PSu8YmYT/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 70

ಅನಧ್ಯಯನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಉತ್ಸವ

Published by:

Name ಅನಧ್ಯಯನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಉತ್ಸವ
Language kannada
No. of Pages 20
Author Srimathi Srilatha
Description ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ವಿವರಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಉತ್ಸವವು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada
Book Code K-06-AKAU-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/15xzeq4ZczNKHcK374oUCy3yA0lJZ7c_M/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 30

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಸರಳಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

Published by:

Name ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಸರಳಮಾರ್ಗದರ್ಶನ 
Language kannada
No. of Pages 96
Author Sri Srinivasan, Sri M A Parthasarathy, Sri Srinivasarajan
Description ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನೂ ತಿಳಿಯಲೇ ಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Available Languages English, Thamizh, Hindi, Telugu, Kannada
Book Code K-01-SGTSV-01-D
Kindle Link  
eBook https://drive.google.com/file/d/11tfHAptlYZtCBbf3W34mI6Tx6pdgeMGx/view?usp=sharing
Minimum Donation INR 50